УИХ-ЫН АНХДУГААР ЧУУЛГАН ДЭЭР ТАВЬСАН Ч.СОДНОМЦЭРЭНГИЙН ИЛТГЭЛ

2016-07-05  

Эрхэм хүндэт Монгол Улсын Ерөнхийлөгч өө

ЭРхэм хүндэт иргэд, сонгогчидоо!

     Ноёд, хатагтай нараа!

Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хороо хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуулийг 7 дахь удаагаа зохион байгуулж, сонгуулийн дүнг 2016 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид айлтган, нийтэд мэдээлсэн болно.

УИХ-ын 2016 оны ээлжит сонгуулийг хууль эрх зүйн шинэ орчинд сонгуулийн олонхийн тогтолцоогоор явууллаа. Энэ удаагийн сонгуулийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд аймаг, нийслэлийн 22 сонгуулийн хороо, сум дүүргийн 339 сонгуулийн хороо, 1998 хэсгийн санал авах байр, мэдээллийн технологийн 31 баг зохион байгуулж, тэдгээрт 20 мянга гаруй төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албан хаагч ажиллалаа. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хуулиар хүлээсэн үүргийнхээ дагуу сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, хэсэг тус бүрээр гаргаж, цахим хуудастаа хуулийн хугацаанд байршуулан сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг үйлдэх, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, нягтлан шалгах, давхардлыг арилгах ажлыг зохион байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар ханган ажиллав.

Сонгуулийн тухай хууль, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль, УИХ-ын 2016 оны 10 дугаар тогтоолд заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлын болон Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийг автоматжуулсан системээр зохион байгуулж явууллаа. Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийн дагуу Тагнуулын ерөнхий газар, Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа, холбооны газар, Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дэргэдэх Мэдээллийн технологийн төвийн хамтарсан Ажлын хэсэг санал авах, тоолох төхөөрөмж, бүртгэлийн техник хэрэгсэл, програм хангамжийг шалган туршиж, баталгаажуулан гэрчилгээ олгосон болно.  

Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хороо Сонгуулийн тухай, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх  ажлын төлөвлөгөө гаргаж, сонгуулийн ажлын цаг хугацааны  хуваарь баталж, сонгуулийн хороодын семинарыг аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт  зохион байгуулсны зэрэгцээ сонгуулийн байгууллагад ажиллах төрийн албан хаагчдын сургалтыг хийж, гэрчилгээ олголоо. Сонгуулийн хороод ээлжит  сонгуулийн бэлтгэлийг бүрэн хангах, сонгуулийн хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, энэ ажилд холбогдох байгууллага, албан тушаалтны дэмжлэг туслалцааг авч, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслийг өргөн ашиглалаа.

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуулийн үйл явцыг дэлхийн улс орнууд анхааралтай ажиглан харж байлаа. Энэ удаагийн сонгуулийг ажиглахаар гадаад, дотоодын өргөн бүрэлдэхүүнтэй ажиглагчдын баг бүртгүүлэн эрхээ авч ажиллалаа. Тухайлбал, АНУ, Англи, ОХУ, Швед, Канад, ХБНГУ, БНСУ, Киргиз, Австрали, Франц, Швейцар, Дани, Норвеги зэрэг 43 улс орноос болон Олон улсын байгууллагаас 436 ажиглагч, сонгуульд оролцож буй улс төрийн нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдээс томилогдсон 100 гаруй мянган ажиглагчид санал авах байруудад ажиллалаа.  Гадаад, дотоодын 84 хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 546 сурвалжлагч сонгуулийн үйл явцыг сурвалжилж мэдээлэв.

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны ээлжит сонгууль нь анх удаа Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуультай хамт явагдсан, Сонгуулийн автоматжуулсан системийг бүрэн утгаар нь төгс хэрэгжүүлсэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ сонгох эрхийг хангахад илүү анхаарсан, саналын хуудас нь өндөр нууцлалтай, бар кодтой, брайль үсгийн хавтастай зэрэг олон шинэчлэлийг хэрэгжүүлсэн онцлог сонгууль боллоо.

УИХ-ын болон Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын сонгуулийг хуулийн дагуу зохион байгуулж явуулахад хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж оролцсон нийт төрийн албан хаагчиддаа Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны нэрийн өмнөөс гүн  талархал илэрхийлье.

Монгол Улсын Их Хурлын болон Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуулийн бэлтгэлийг хангахад Улсын Их Хурал, Засгийн газар, бүх шатны Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газар, Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газар, Улсын Дээд шүүх, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газар, Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз, Төрийн ёслолын алба, Төрийн тусгай хамгаалалтын газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Тагнуулын ерөнхий газар, Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа, холбооны газар, үүрэн телефоны компаниуд, Монгол шуудан төрийн өмчит хувьцаат компани, Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд, Аэро Монголиа хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болон Төр, засгийн үйлчилгээний автобааз,Засгийн газрын байр ашиглалтын нэгдсэн захиргаа, Харилцаа, холбооны зохицуулах хороо зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хуульд заасан үүргээ биелүүлж, туслалцаа үзүүлж  хамтран ажилласныг талархан тэмдэглэж байна.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч өө!

Эрхэм нөхөд өө!   

Монгол Улсын Их Хурлын болон Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуульд Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий 1 911 047 иргэн саналаа өгөхөөр нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэнээс 1 406 123 нь буюу сонгогчдын 73.58 хувь нь сонгуульд оролцож саналаа өглөө. Сонгуулиас сонгуулийн хооронд байнга буурч байсан сонгогчдын ирц энэ удаад нэмэгдсэн дүн гарлаа. 

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд улс төрийн 12 нам, 3 эвсэл оролцохоо илэрхийлж Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд бүртгүүлэн батламж авсан болно. УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчээр 498 хүн бүртгүүлж үнэмлэх авсанаас 14 хувь нь буюу 69 нь бие даан нэр дэвшигч, нийт нэр дэвшигчдийн 26 хувь нь буюу 129 нь эмэгтэй нэр дэвшигч байлаа.

Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хороо Сонгуулийн тухай хуулийн 133 дугаар зүйлийн 133.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуулийн дүнг 2016 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэж тойрогт нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан 76 нэр дэвшигчийг УИХ-ын гишүүнээр сонгогдсонд тооцон тогтоол гаргаж түр үнэмлэх олголоо. Үүнд:

 

1 дүгээр тойрог

Ганзоригийн ТЭМҮҮЛЭН

9817

57.75

МАН

2 дугаар тойрог

Ёндонпэрэнлэйн БААТАРБИЛЭГ

7036

51.37

МАН

3 дугаар тойрог

Жамъянгийн МӨНХБАТ

9704

60.70

МАН

4 дүгээр тойрог

Гомбожайн СОЛТАН

8441

50.89

МАН

5 дугаар тойрог

Хавдисламын БАДЕЛХАН

8143

50.97

МАН

6 дугаар тойрог

Дакейн  МУРАТ

7251

47.79

АН

7 дугаар тойрог

Гомбожавын ЗАНДАНШАТАР

7138

50.42

МАН

8 дугаар тойрог

Магваны БИЛЭГТ

6845

48.06

МАН

9 дүгээр тойрог

Лхагваагийн ЭЛДЭВ-ОЧИР

7900

49.12

МАН

10 дугаар тойрог

Жадамбын БАТ-ЭРДЭНЭ

16329

55.04

МАН

11 дүгээр тойрог

Шатарбалын РАДНААСЭД

14439

50.79

МАН

12 дугаар тойрог

Гомпилдоогийн МӨНХЦЭЦЭГ

8900

55.25

МАН

13 дугаар тойрог

Борхүүгийн ДЭЛГЭРСАЙХАН

15606

68.92

МАН

14 дүгээр тойрог

Хаянгаагийн БОЛОРЧУЛУУН

8964

48.27

МАН

15 дугаар тойрог

Нямтайширын НОМТОЙБАЯР

8094

47.36

МАН

16 дугаар тойрог

Батсүхийн НАРАНХҮҮ

6559

29.15

АН

17 дугаар тойрог

Ядамсүрэнгийн САНЖМЯТАВ

8599

42.10

АН

18 дугаар тойрог

Загдхүүгийн НАРАНТУЯА

7077

40.60

АН

19 дүгээр тойрог

Янгугийн СОДБААТАР

10139

52.62

МАН

20 дугаар тойрог

Дуламдоржийн ТОГТОХСҮРЭН

9655

63.25

МАН

21 дүгээр тойрог

Содномын ЧИНЗОРИГ

9391

46.25

МАН

22 дугаар тойрог

Намсрайн АМАРЗАЯА

7434

48.89

МАН

23 дугаар тойрог

Лувсангийн ЭНХБОЛД

6912

46.97

МАН

24 дүгээр тойрог

Чүлтэмийн УЛААН

16133

51.36

МАН

25 дугаар тойрог

Наваан-Юндэнгийн ОЮУНДАРЬ

7616

44.85

МАН

26 дугаар тойрог

Жаргалтулгын ЭРДЭНЭБАТ

7962

45.78

МАН

27 дугаар тойрог

Дондогдоржийн ЭРДЭНЭБАТ

7145

46.57

АН

28 дугаар тойрог

Миеэгомбын ЭНХБОЛД

8289

58.23

МАН

29 дүгээр тойрог

Агваансамдангийн СҮХБАТ

7896

56.81

МАН

30 дугаар тойрог

Нямаагийн ЭНХБОЛД

8154

47.43

МАН

31 дүгээр тойрог

Баттогтохын ЧОЙЖИЛСҮРЭН

8358

51.29

МАН

32 дугаар тойрог

Намсрайн ЦЭРЭНБАТ

8021

58.28

МАН

33 дугаар тойрог

Чимэдийн ХҮРЭЛБААТАР

7611

56.69

МАН

34 дүгээр тойрог

Бөхчулууны ПҮРЭВДОРЖ

4492

38.45

АН

35 дугаар тойрог

Сандагийн БЯМБАЦОГТ

6602

48.69

МАН

36 дугаар тойрог

Отгоогийн БАТНАСАН

7914

48.34

МАН

37 дугаар тойрог

Лхагвын МӨНХБААТАР

10711

55.53

МАН

38 дугаар тойрог

Цэрэнпилийн ДАВААСҮРЭН

14291

63.75

МАН

39 дүгээр тойрог

Лувсанцэрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН

12075

58.32

МАН

40 дугаар тойрог

Бадмаанямбуугийн БАТ-ЭРДЭНЭ

6623

55.39

МАН

41 дүгээр тойрог

Лувсаннамсрайн ОЮУН-ЭРДЭНЭ

6232

52.83

МАН

42 дугаар тойрог

Дорждугарын ГАНТУЛГА

5841

46.81

МАН

43 дугаар тойрог

Баагаагийн БАТТӨМӨР

6553

42.09

МАН

44 дүгээр тойрог

Болдын ЖАВХЛАН

6716

46.54

МАН

45 дугаар тойрог

Дамдины ХАЯНХЯРВАА

6320

43.08

МАН

46 дугаар тойрог

Отгонбилэгийн СОДБИЛЭГ

5751

35.85

МАН

47 дугаар тойрог

Октябрийн БААСАНХҮҮ

4222

28.76

МАХН

48 дугаар тойрог

Дорждамбын ДАМБА-ОЧИР

4725

31.62

МАН

49 дүгээр тойрог

Дуламсүрэнгийн ОЮУНХОРОЛ

7616

31.78

МАН

50 дугаар тойрог

Жадамбын ЭНХБАЯР

11408

49.91

МАН

51 дүгээр тойрог

Батсүхийн САРАНЧИМЭГ

8660

39.48

МАН

52 дугаар тойрог

Батжаргалын БАТЗОРИГ

8985

34.98

МАН

53 дугаар тойрог

Жалбасүрэнгийн БАТЗАНДАН

8491

39.86

АН

54 дүгээр тойрог

Самандын ЖАВХЛАН

11029

41.61

Бие даан
нэр дэвшигч

55 дугаар тойрог

Даваажанцангийн САРАНГЭРЭЛ

6331

33.72

МАН

56 дугаар тойрог

Цэндийн НЯМДОРЖ

9648

47.56

МАН

57 дугаар тойрог

Лувсанвандангийн БОЛД

5296

29.67

АН

58 дугаар тойрог

Бямбасүрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН

5688

35.09

МАН

59 дүгээр тойрог

Дамдины ЦОГТБААТАР

8043

46.11

МАН

60 дугаар тойрог

Цэндийн МӨНХ-ОРГИЛ

8299

46.59

МАН

61 дүгээр тойрог

Сүхбаатарын БАТБОЛД

7340

43.78

МАН

62 дугаар тойрог

Цэдэнбалын ЦОГЗОЛМАА

8233

36.24

МАН

63 дугаар тойрог

Төмөрбаатарын АЮУРСАЙХАН

12704

41.26

МАН

64 дүгээр тойрог

Мөнхөөгийн ОЮУНЧИМЭГ

6590

37.85

МАН

65 дугаар тойрог

Өлзийсайханы ЭНХТҮВШИН

6058

34.78

МАН

66 дугаар тойрог

Даваагийн ГАНБОЛД

6844

32.78

МАН

67 дугаар тойрог

Агваанлувсангийн УНДРАА

9268

36.89

МАН

68 дугаар тойрог

Жамбалын ГАНБААТАР

10614

48.01

МАН

69 дүгээр тойрог

Содномзундуйн ЭРДЭНЭ

7477

34.86

АН

70 дугаар тойрог

Данзангийн ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

7672

33.12

МАН

71 дүгээр тойрог

Цэдэнгийн ГАРАМЖАВ

9241

39.46

МАН

72 дугаар тойрог

Ням-Осорын УЧРАЛ

9486

46.82

МАН

73 дугаар тойрог

Долгорсүрэнгийн СУМЪЯАБАЗАР

9577

52.09

МАН

74 дүгээр тойрог

Дэндэвийн ТЭРБИШДАГВА

8106

35.81

МАН

75 дугаар тойрог

Батбаярын УНДАРМАА

9673

36.78

МАН

76 дугаар тойрог

Хишгээгийн НЯМБААТАР

12190

49.96

МАН

   

нар хамгийн олон санал авч Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдлоо.  

Улсын Их Хурлын гишүүнээр Монгол Ардын Намаас 65, Ардчилсан Намаас 9, МАХН-аас нэг, бие даан нэр дэвшигч нэг хүн тус тус сонгогдлоо. Улсын Их Хуралд сонгогдсон гишүүдийн 13 нь буюу 17.1 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.
Шинээр сонгогдсон Улсын Их Хурлын гишүүдийн 21 нь эрх зүйч, 25 нь эдийн засагч, 11 нь инженер, нэг нь агрономич, 18 нь урлаг, спорт, улс төр, нийгмийн ухааны мэргэжлийн хүмүүс байна.

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны ээлжит сонгууль нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Сонгуулийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид бүрэн нийцэж хуулийн дагуу хүчин төгөлдөр болсон тул Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдож түр үнэмлэх авсан 76 гишүүний тангарагийг нь өргүүлж бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хороо үзэж байна.

Төрийн нуруу төвшин, түмэн олон амгалан байж, сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа!

Мэдээ уншаад таалагдсан бол Like дарна уу. Танд баярлалаа
Сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа
Сэтгэгдэл
АНХААРУУЛГА : Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд CONTROL.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 77008912 утсаар хүлээн авна
Төстэй мэдээ
Шинэ мэдээ
Санал асуулга
ХӨЛ ХОРИОГ ДАХИН 5 ХОНОГ СУНГАХ НЬ ЗӨВ ҮҮ?